Zakiszanie w rękawie wygrywa wydajnością

Zwiększająca się skala produkcji i coraz mniej czasu na poszczególne prace, wymusza poszukiwanie coraz wydajniejszych metod zbioru pasz.
Coraz większym zainteresowaniem rolników cieszy się system zakiszania pasz w szczelnych rękawach foliowych. Nowej generacji prasy silosujące wtłaczają i ubijają materiał roślinny z wydajnością 120–130 ton na godzinę. Przy takim tempie pracy rękawy foliowe stają się poważną alternatywą wobec balotów, czy nawet silosów przejazdowych.
Wykorzystanie technologii zakiszania pasz w rękawach foliowych może znacznie odciążyć gospodarstwo w trakcie pozostałych prac przypadających w tym okresie i związanych właśnie z zebraniem i zabezpieczeniem bazy paszowej dla zwierząt na cały rok.


Dobrej klasy prasy silosujące mają dziś wydajność techniczną sięgającą do 130 ton na godzinę, dzięki czemu zbiór pasz przebiega ekspresowo, co jest szczególnie istotne przy niestabilnej pogodzie.
W rękawie można zmagazynować zarówno trawy, lucernę, jak również GPS, LKS, CCM, kiszonkę z kukurydzy, wysłodki buraczane, czy młóto. Można w nich przechowywać także zgniecione lub ześrutowane ziarno zbóż lub kukurydzy.
Dużą zaletą tej technologii jest natychmiastowe odcięcie tlenu i zapewnienie w ten sposób idealnych warunków dla procesu dalszej fermentacji. Dzięki temu straty tak magazynowanych pasz są minimalne, dużo mniejsze niż przy kiszeniu w tradycyjnych silosach czy pryzmach. 

https://www.youtube.com/watch?v=LsjHS-SApxk