XIV Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

KRUS zaprasza rolników do wzięcia udziału w XIV edycji konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Do wygrania m.in. ciągnik.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza XIV Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, organizowany we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencją Nieruchomości Rolnych i Państwową Inspekcją Pracy. Konkurs jest jednym z wielu działań prewencyjnych prowadzonych przez Kasę na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników.

W trzynastu dotychczasowych edycjach, których rangę rokrocznie podkreślał honorowy patronat Prezydenta RP, udział wzięło ponad 16 tysięcy gospodarstw indywidualnych.

Do udziału w konkursie Kasa zaprasza właścicieli zarówno dużych, jak i małych gospodarstw rolnych. Konkurs jest szansą na zaprezentowanie własnego warsztatu pracy i osiągnięć zawodowych; poddanie gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, oraz zdobycia nagród, z których najcenniejszą jest wysokiej jakości ciągnik rolniczy, ufundowany przez Prezesa KRUS.

Zgłoszone do konkursu gospodarstwa oceniane będą przez komisje konkursowe na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i centralnym. W ich skład wchodzą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie, reprezentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwową Inspekcję Pracy, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Ochotniczą Straż Pożarną i inne instytucje działające w środowisku wiejskim.

Formularz zgłoszenia do Konkursu dostępny jest na stronie Kasy, w Placówkach Terenowych i Oddziałach Regionalnych KRUS. Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć w najbliższej Placówce Terenowej lub Oddziale Regionalnym KRUS, w terminie do 31 marca 2016 r.

źródło KRUS