Wnioski o dopłaty bezpośrednie tylko przez internet

Nowy rok niesie za sobą wiele zmian. Nie ominą one także rolników. Jedną z ważniejszych będzie konieczność składania wniosków o płatności bezpośrednie jedynie przez internet.

Do tej pory wnioski o płatności bezpośrednie droga elektroniczną składał ten, kto chciał. Unia Europejska wymaga jednak, by od tego roku była to jedyna możliwość ubiegania się o te pieniądze - przez internet. Dobra informacja jest taka, że będą też pewne ułatwienia.

– Jeśli chodzi o te wnioski, to złagodzeniem rewolucji będzie możliwość złożenia oświadczeń w formie papierowej – mówi dr Marcin Kazimierczuk, zastępca dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie.

Będą mogli z tego skorzystać rolnicy, którzy w ubiegłym roku byli właścicielami małych gospodarstw o areale do 10 hektarów, którzy nie mają obowiązku tzw. dywersyfikacji upraw i którzy nie muszą ich wykazywać we wnioskach. W ich przypadku wystarczy pisemne oświadczenie, że w tym roku nic się nie zmieni.