Stosy folii w gospodarstwach.

Gospodarstwa rolne w wielu regionach Polski toną w takich odpadach, jak folie, siatki i sznurki rolnicze. Żadna firma w okolicy nie chce bowiem ich odbierać. Wcześniej rolnicy nie zmagali się ze "śmieciowymi" kłopotami bowiem folie po kiszonkach i innych wyrobach czy wspomniane sznurki były odbierane przez podmioty zajmujące się śmieciami. Mało tego, często odbywało się to na zasadzie skupu, w związku z czym gospodarze za oddanie takich odpadów dostawali jeszcze jakieś niewielkie sumy. Sytuacja zmieniła się na tyle diametralnie, że nagle usłyszeli od tych samych przedsiębiorców, że albo w ogóle nie ma możliwości odbioru, albo muszą za to dopłacić (ewentualnie samemu dowieźć odpady kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów). Wszystko podobno przez to, że załamała się sprzedaż po przerobowych tworzyw sztucznych na rynek chiński. Dodajmy, że załamanie rynku folii nastąpiło po wprowadzeniu przez Chiny zakazu importu 24 rodzajów odpadów, w tym tworzyw sztucznych. Chińczycy chcą w ten sposób chronić się przed zanieczyszczeniami. Koszt utylizacji i produkcji granulatu z folii rolniczej jest spory. Łatwiej go wytwarzać z folii streczowej albo zużytych worków na śmieci. Surowca w kraju nie brakuje, dlatego też firmy utylizacyjne wybierają to, co jest dla nich korzystniejsze. Granulat bardziej opłaca się wytwarzać z folii sprowadzanej z innych państw UE niż tej, która jest dostępna w kraju i pochodzi z rolnictwa. Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt je zagospodarować, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie. Folie rolnicze nie są odpadami komunalnymi. Nie można ich gromadzić razem z odpadami komunalnymi. Należy przekazać je przedsiębiorcy posiadającemu odpowiednie zezwolenie. Zakłady zajmujące się przyjmowaniem i zagospodarowaniem folii z działalności rolniczej nie mają obowiązku przyjmowania ich bezpłatnie. Niedopuszczalne jest składowanie wymienionych odpadów łącznie z odpadami komunalnymi, porzucanie w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania lub spalanie w domowych piecach.