Rolniku! Zarejestruj schładzalnik!

Za brak rejestracji urządzenia grozi kara od 600 zł do 3000 zł

Tylko do 14 marca właściciele urządzeń chłodniczych, zawierających powyżej 3 kg środka chłodniczego, mają obowiązek zarejestrować te urządzenia w Centralnym Rejestrze Operatorów, który jest prowadzony przez Instytut Chemii Przemysłowej.

Każdy rolnik powinien sprawdzić jaki schładzalnik posiada w swoim gospodarstwie i w zależności od ilości środka chłodniczego dokonać niezbędnych czynności rejestracyjnych. Takie informacje można uzyskać u serwisanta lub dostawcy schładzalnika.

Urządzenie chłodnicze rejestruje właściciel na stronie internetowej https://dbbds.ichp.pl wybierając link rejestracja.