Oszuści podszywają się pod Inspekcję Weterynaryjną
Powiatowi lekarze weterynarii przestrzegają rolników utrzymujących świnie przed osobami, które podszywają się pod pracowników Inspekcji Weterynaryjnej. Oszuści podający się za inspektorów weterynarii wykorzystują akcję kontroli gospodarstw utrzymujących świnie pod kątem przestrzegania zasad bioasekuracji. Jak informują pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej, osoby te wchodzą do pomieszczeń, gdzie przebywają świnie, bez ubrania ochronnego i próbują nakładać na gospodarzy mandaty karne za rzekome uchybienia. Żądają też natychmiastowego zapłacenia kary Jak się bronić? Zażądaj dokumentów i zweryfikuj inspektora telefonicznie. Z tego powodu lekarze weterynarii przypominają, że każdy inspektor Inspekcji Weterynaryjnej przed przystąpieniem do kontroli musi pokazać rolnikowi swoją legitymację służbową lub przynajmniej dowód osobisty. Powinien przedstawić gospodarzowi również imienne upoważnienie do przeprowadzenia takiej kontroli wystawione przez powiatowego lekarza weterynarii oraz pokazać swoją odznakę identyfikacyjną. Dodatkowo rolnik ma prawo telefonicznie zweryfikować kontrolera w powiatowym inspektoracie weterynarii. Mandat płatny gotówką na miejscu? Tak rozpoznasz oszusta! Ponadto żadna osoba spoza gospodarstwa nie ma prawa wchodzić do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, bez ubrania ochronnego. Należy także pamiętać, że pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej mogą wystawiać jedynie mandaty karne kredytowane i nie mogą przyjmować gotówki na ich uregulowanie.