Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi – Niebezpieczne atrakcje w wakacje" ogłoszony przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Współorganizatorem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, a jego celem jest promowanie zasad ochrony życia i zdrowia dzieci na terenach wiejskich, szerzenie wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy rolniczej oraz kształtowanie pozytywnych zachowań dzieci mieszkających lub przebywających w gospodarstwie rolnym. Konkurs przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim oraz centralnym i obejmuje dwie grupy wiekowe uczestników: uczniów klas 0-III oraz klas IV-VI.

więcej informacji na http://www.bhpwrolnictwie.pl/konkursy.php#.Vu-7e9CjF8F