Nowy wiek emerytalny dla rolników

Od 1 października 2017 roku zaczną obowiązywać przepisy nowego prawa o emeryturach. Zgodnie z nimi powszechny wiek emerytalny dla kobiet wyniesie 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat. Poza wiekiem emerytalnym rolnicy, żeby przejść na emeryturę, muszą posiadać minimum 25-letni okres podlegania rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.


Z jednej strony jest to obniżenie wieku emerytalnego z docelowych 67 lat, jakie zostały wprowadzone w 2013 roku. Z drugiej strony, jedynie do końca 2017 roku rolnicy będą mogli skorzystać z tzw. „wcześniejszej” emerytury. Ta daje możliwość rolnikom przejścia wcześniej na emeryturę – kobietom po skończeniu 55. roku życia, a mężczyznom po 60. roku życia. Żeby jeszcze skorzystać z wcześniejszej emerytury, gospodarz poza ukończeniem odpowiedniego wieku musi także posiadać co najmniej 30 lat ubezpieczenia w systemie emerytalno-rentowym rolników oraz musi zaprzestać działalności rolniczej. Od 1 stycznia 2018 roku rolnicy utracą możliwość przechodzenia na „wcześniejszą” emeryturę.


Od 1 października 2017 roku zmienią się także świadczenia związane z częściowymi emeryturami rolniczymi. Każdy rolnik, który miał ją przyznaną przed październikiem, będzie miał ją zamienioną z urzędu na emeryturę rolniczą w powszechnym wieku emerytalnym.
Jednak dla niektórych rolników – chociaż niewielu – może to oznaczać obniżenie świadczeń. Do tej pory wysokość tej emerytury wynosiła 50% sumy części składkowej i uzupełniającej. Po przekształceniu emerytury częściowej na tę w wieku powszechnym, część uzupełniająca może zostać zawieszona przez KRUS. Stanie się tak, jeżeli rolnik dalej będzie prowadzić działalność rolniczą.