Kiedy siać zboża jare?

Rozpoczęła się kalendarzowa wiosna, jednak pola są jeszcze przemrożone. Oznacza to, że z siewem zbóż jarych zmuszeni jesteśmy czekać, ale jak długo i kiedy siać?

Zboża jare powinno wysiewać się możliwe wcześnie, w kolejności: owies, pszenżyto, pszenica, jęczmień. Niestety obecne warunki agrometeorologiczne odsuwają termin siewu w czasie. Decydują o tym: temperatura, możliwość wjazdu w pole i przeprowadzenie zabiegów uprawowo siewnych.

O terminie siewu decyduje temperatura, przy czym po uwagę bierze się temperaturę gleby, a nie powietrza. Pomiaru dokonać trzeba na polu, sprawdzić temperaturę gleby na głębokości wysiewu ziarna.

Podejmując decyzję o siewie wziąć trzeba pod uwagę zmiany, jakie są widoczne w temperaturze – czy obserwuje się tendencje wzrostu temperatury powietrza. Jeśli tak to do siewu można przystąpić nawet przy temperaturze gleby 2°C. Proces kiełkowania ziarna zachodzi już przy 2-3°C, ale jest jeszcze powolny, szybkie tępo kiełkowania obserwuje się przy temperaturze gleby 5-6°C.

Nie należy obawiać się ewentualnych, krótkotrwałych przymrozków. Nawet, jeśli wystąpią to wcześniej ogrzana gleba nie przemarznie (w ciągu 1-3 nocy) do głębokości umieszczonych w niej ziaren. Odsłonięta gleba w czasie, gdy jest nastawiona na działanie promieni słonecznych szybko się nagrzewa. Ponadto nastawiona jest na dłuższe działanie słońca, ponieważ dzień jest coraz dłuższy. Szczególnie gleby lekkie, które szybko obsychają, a proces ten potęgują wiosenne wiatry.