Drutowce zaatakują

Ostatnie duże nasilenie szkodników glebowych w województwie podlaskim wystąpiło w 2013 roku. Ponieważ cykl rozwojowy najgroźniejszego szkodnika kukurydzy - drutowca trwa 3-5 lat, a zima nie należała do mroźnych, to w tym roku możemy spodziewać się, że szkodnik ten wystąpi w większych ilościach niż w latach ubiegłych.


Szkodniki glebowe a zwłaszcza drutowce są częstą przyczyną wypadania młodych roślin kukurydzy warto więc przypomnieć sobie podstawowe wiadomości o biologii i zwalczaniu tego szkodnika.


Charakterystyka szkodnika
Drutowce, to larwy sprężykowatych, chrząszczy o wielkości 7-15 mm. Larwy (drutowce) są silnie wydłużone, barwy żółtej lub pomarańczowej z trzema parami krótkich nóg. Samice składają jaja do gleby w pobliżu roślin. Larwy wyjadają pęczniejące nasiona, żerują na kiełkach, korzeniach i bulwach roślin przez 2-4 lata a nawet dłużej zimując w głębszych warstwach gleby. Najchętniej pojawiają się na polach zaniedbanych o złej kulturze gleby, o kwaśnym odczynie, gdzie nie wykonuje się solidnych orek zimowych i spulchniania gleby. Występowaniu tych szkodników sprzyjają pola położone w pobliżu lasów, krzewów i zadrzewień. Masowo pojawiają się w kukurydzy posianej po wieloletnich trawach, motylkowych i mieszankach motylkowych z trawami. Brak w płodozmianie roślin nie atakowanych przez te szkodniki a więc rzepaku, lnu, grochu, fasoli i gorczycy przy dużym udziale zbóż wskazuje na możliwość silnego ich wystąpienia zwłaszcza w roślinach ulubionych jak kukurydza. Trzeba więc unikać siewu tych roślin w warunkach wyżej opisanych lub zwalczać chemicznie szkodniki w glebie w płodozmianie. Warto też sprawdzić czy pole jest zainfekowane drutowcami.


Sprawdzamy czy są drutowce
Ziemniaki pokrojone na grube plastry zakopać na polu jesienią lub wiosną, na głębokość 5-10 cm równomiernie w każdej części pola. Wystarczą 1-2 punkty na 200 m2. Miejsca umieszczenia plastrów zaznaczyć palikami. Po kilku dniach odsłonić i obejrzeć plastry. Jeśli na polu są drutowce to na powierzchni plastra lub w jego pobliżu znajdują się opisane larwy lub w plastrach są charakterystyczne otwory, w których często tkwią szkodniki. Próg ekonomicznej szkodliwości wynosi 2-8 larw na 1 m2