Czym kierować się przy wyborze mieszanki traw

Kiszonka z kukurydzy jest niewątpliwie bardzo ważnym elementem żywienia bydła mlecznego. Dlatego też wybór odmiany kukurydzy jest tak ważną kwestią . Dzisiaj jednak chciałabym się skupić na innym, ale równie ważnym elemencie żywienia bydła czyli wyborze trawy w gospodarstwie.


Jeśli chodzi o wybór mieszanki traw znaczący wpływa na wzrost i rozwój roślinności ma żyzność gleby oraz stan jej uwilgotnienia. Są to zdecydowanie dwie najważniejsze kwestie o jakie powinien Wam zapytać dobry sprzedawca w sklepie rolniczym. Następnym ważnym pytaniem, którego nie może zabraknąć jest także przeznaczenie użytków zielonych. Na rynku są bowiem dostępne mieszanki: łąkowe, pastewne i kośno-pastwiskowe. Kupując mieszankę traw należy także zwrócić uwagę na plon masy zielonej, strawność, zimotrwałość oraz odporność na choroby.
Mieszanka kośno-pastwiskowe zawiera przede wszystkim w swoim składzie takie gatunki jak: życica wielokwiatowa, życica trwała, kostrzewa trzcinowa, tymotka łąkowa. Większość mieszanek pastwiskowych zawiera między innymi: tymotkę łąkową, kostrzewę łąkową, kostrzewę czerwoną, koniczynę białą, kupkówkę pospolitą. A mieszanka łąkowa to te same gatunki co mieszanka pastwiskowa, często jednak z domieszką koniczyny. Norma wysiewu mieszanek traw bez względu na sposób użytkowania wysianej trawy to 35 do 40 kg/ha.


Poprawnie skonstruowana mieszanka charakteryzuje się właściwymi proporcjami pomiędzy trawami wysokimi i niskimi. W zasiewach przeznaczonych na użytkowanie kośnie powinniśmy wybierać te mieszanki w których dominują trawy wysokie (kostrzewa łąkowa, kostrzewa trzcinowa, tymotka łąkowa, kupkówka pospolita, rajgras wyniosły czy wyczyniec łąkowy, stokłosa bezostna, mozga trzcinowata). Z kolei w mieszance do założenia pastwiska powinny przeważać trawy niskie (życica trwała, kostrzewa czerwona, wiechlina łąkowa). Jeżeli dany zasiew mamy zamiar użytkować zmiennie czyli kośno-pastwiskowo, wówczas proporcje pomiędzy trawami wysokimi i niskimi powinny być zbliżone.
Dobrze dobrana oraz utrzymana trawa na łące czy pastwisku dostarcza odpowiedniej ilości białka, które jest jednym z najważniejszych i najdroższych składników paszy dla bydła mlecznego. Niewystarczająca zawartość białka czy choćby składników mineralnych sprawia, że musimy je uzupełniać w paszach treściwych lub dodatkach paszowych. Siano, sianokiszonka czy zielonka uzyskana z łąk i pastwisk jest paszą objętościową bardziej zbilansowaną pod względem energetyczno – białkowym niż kiszonka z kukurydzy, która jest znana jako pasza bardzo energetyczna.